INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

TRAININGEN 2020

Werk is een belangrijke houvast in ons leven!

De Loopbaankamer gelooft erin dat werk - naast zekerheid - ook richting, ontwikkeling, contacten, plezier en voldoening aan mensen mag geven.

 

En misschien is er nu wel sprake van een verandering en biedt juist dit moment jou een kans!?

Een moment om stil te staan bij jezelf en de keuzes die je maakt(e) en hoe zich dat verhoudt tot keuzes die je in de toekomst wilt maken.

Bij de Loopbaankamer vind je een 'plek' waar je in rust op zoek kunt gaan naar jouw 'nieuwe bestemming'.

Dat gaat in essentie over: wie je bent, wat je (al) kunt/weet, dat wat belangrijk voor je is en waar je naar toe wilt.

 

De begeleiding levert een positieve bijdrage aan ieders persoonlijke van professionele ontwikkeling en heeft tot doel om jou sterker te maken.

Of dat nu gaat over nieuwe (loopbaan)keuzes, persoonlijke groei in je huidige werkomgeving, meer bewustwording van jouw competenties of nieuw zicht creëren op arbeidsmarktmogelijkheden.

Samen werken we aan een weg met nieuw perspectief!

 

Trajecten kennen vier invalshoeken:

 

* Loopbaan Coaching Perspectief

* Advies en Coaching Re-integratie & Verzuim

* Coaching Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling

* Advies Arbeidsmarkt-, Beroepsinteresse en Competentiescan

 

Trajecten zijn altijd maatwerk en een intakegesprek vormt de basis voor jouw Plan.

 

Voel je welkom voor een kop koffie/thee!

Diensten

NEEM CONTACT OP

Traject loopbaanontwikkeling

Resultaat

Doelgroep

Een traject loopbaanontwikkeling geeft je nieuwe inzichten en bewustwording, het inspireert en geeft je een stevige basis van vertrouwen in jezelf om ook daadwerkelijk nieuwe uitdagingen aan te gaan. Er gaat iets veranderen en je komt zelf in beweging!

Onze doelgroep: HBO/WO – Young en Medior Professionals, die mogelijk ‘vastlopen’, dan wel toe zijn aan meer uitdaging of een volgende stap in hun loopbaan.

Inhoud

Een volgende stap zetten in je loopbaan, is zeker niet altijd gemakkelijk. Een loopbaancoach van de Loopbaankamer begeleid je op deze ‘avontuurlijke reis’. Je krijgt in dit traject meer zicht op je kwaliteiten, valkuilen en drijfveren, maar ook op de ‘patronen’ en belemmerende overtuigingen die je makkelijk ‘vast’ kunnen houden bij het bekende. Deze (h)erkennen en samen gaan verkennen is van wezenlijk belang en gaat je helpen om uiteindelijk op een krachtige manier een stap voorwaarts te zetten in een passende richting. En hoewel je misschien denkt dat focus op de ‘nieuwe’ functie(rol) belangrijk is, zul je ook ontdekken welke betekenis de werkcontext voor jou, als persoon én professional, heeft. Een weloverwogen keuze voor de juiste organisatie (cultuur, leidinggevende, waarden en normen) is een niet te onderschatten succesfactor. Een traject dat gaat over: ontdekken, leren en nieuw perspectief. Een traject waarin er beweging gaat ontstaan, altijd! Doel: voor jezelf, voor jouw toekomst, hierin een bewuste keuze durven maken.

 

Loopbaan

Coaching

Perspectief

Verandering

Verbinding

Veerkracht

Coaching persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

NEEM CONTACT OP

Loopbaankamer gelooft in de arbeidsparticipatie van 50+ medewerkers en constateert dat de ‘markt’ nog weinig gebruik maakt van het enorme potentieel dat bij deze doelgroep aanwezig is. Dat gegeven is niet alleen jammer maar maakt verandering ook noodzakelijk.

 

Door de vergrijzing van de beroepsbevolking en het verwachte tekort aan arbeidskrachten de komende jaren, is het van belang dat de arbeidsparticipatie van deze doelgroep de komende jaren verder toeneemt.

De volgende factoren spelen hierbij een belangrijke rol: het (blijven) verkeren in een goede gezondheid, de arbeidsomstandigheden (ervaren druk, werkplekinrichting), de mate van ervaren van autonomie, de ervaren collegialiteit, opleidingsniveau, relatie met leidinggevende/eigenaar en de aard van het beroep. (TNO Kwaliteit van Leven Arbeid)

Betekenisvol

Werken

50+

Coaching persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Middels het traject ‘betekenisvol  werken!’ wil de Loopbaankamer een deskundige partner zijn op dit gebied.

 

Visie en missie: “Het bevorderen van de instroom van en het behouden van 50+ medewerkers voor organisaties. Door zorg te dragen voor optimale werkomstandigheden en aandacht te hebben voor de ontwikkeling én het welbevinden van de medewerker. Doorwerken moet plezierig, leerzaam en uitdagend zijn en de arbeidsmotivatie stimuleren. Kortom: betekenisvol zijn. Voor de werkgever is het van belang dat de afspraken bijdragen aan de visie van de organisatie (bv. goed werkgeverschap) en het behalen van de organisatiedoelen”.

 

Hiertoe zoeken wij, samen met de organisatie, naar oplossingen in de werkcontext en bieden we de (50+) medewerker een traject persoonlijke en professionele ontwikkeling aan, met daarin coaching en trainingsvormen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zien we als een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking.

 

Juist dit maakt ‘betekenisvol door werken’ een bijzonder én uitdagend project.

NEEM CONTACT OP

Detachering en ontwikkeling

 

Loopbaankamer biedt met betekenisvol  werken! een combinatie van een detacheringsovereenkomst én een ontwikkeltraject persoonlijke en professionele ontwikkeling inéén. Coaching gesprekken en bijeenkomsten (trainingsvormen) vinden plaats aan de hand van thema’s:

 

> Bewustwording van kernkwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten

> Omgaan met belastbaarheid en belasting; grenzen aan geven

> Communicatie en samenwerking; feedback geven en ontvangen

> Omgaan met jongere generaties; conflict

> Afscheid nemen van werk in fasen; verlies, rouw en integratie

> Betekenis geven aan werk en leven; veerkracht en genieten

> Gezond leven en werken

 

Bij start wordt een begeleidingsplan opgesteld: definiëring gewenste begeleiding en doelen, persoonlijke thema’s, 9 individuele coaching bijeenkomsten, 3 trainingsdagen en evaluatiemomenten.

 

Doelgroep

Vanaf MBO+/HBO, 50+ medewerkers, die bereid zijn met ‘zichzelf’ aan de slag te gaan en open staan voor begeleiding door een ‘personal coach’, voor de duur van één jaar.

 

Organisaties die onze visie en missie onderschrijven en de uitdaging met de Loopbaankamer aan willen gaan.

 

Visie

Werkwijze

Aan iets nieuws beginnen, omdat je daar een keuze voor wilt maken óf omdat de keuze voor jou gemaakt wordt (tegenslag). Eén van beide uitgangspunten vormt vaak het startpunt voor onze begeleiding.

 

Voel je welkom voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak, om je verhaal en leervraag of behoefte te bespreken. Bij wederzijds vertrouwen in de samenwerking, gaan we op weg en leggen we de begeleidingsvraag, activiteiten en doelstelling vast in een trajectplan. We verbinden ons met de client(e) en zijn/haar doelen vanuit de kernwaarden: persoonlijk contact, integriteit, autonomie en balans.

 

Loopbaankamer werkt vanuit het secure base gedachtegoed: als begeleider een gevoel van zorg, bescherming en veiligheid verschaffen en tevens een bron zijn van inspiratie en energie, waardoor je vertrouwen ervaart om risico’s aan te gaan en nieuwsgierig op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen.

 

We geloven erin dat ieder mens in staat is om te groeien, veerkrachtiger te worden, ‘eigen’ regie te nemen over je leven om zo zijn/haar talenten (verder) te ontwikkelen. Verandering zien we als een kans om te groeien, om krachtig koers uit te zetten .. op weg naar een nieuwe bestemming!

 

Bas

Sr. Business Development Manager

In het eerste kwartaal van 2018 met Patrick in contact gekomen via een oud-collega van me. De aanleiding om hulp te zoeken was dat ik behoefte had aan persoonlijke ontwikkeling en GROEI, letterlijk! Samen met Patrick kwam ik erachter dat ik gedurende mijn gehele carrière tot nu onvoldoende aandacht aan mezelf heb geschonken , echt goed naar mezelf heb geluisterd wie ik ben en vooral om mijn ‘ware verlangen’ te ontdekken en hier gevolg aan te geven.

 

Patrick heeft bij mij ‘de onderste steen’ boven gehaald , heeft mij het gevoel gegeven dat ik ‘ertoe doe’  en gewezen op de kwaliteiten (en valkuilen) die ik heb. Hij weet je continu op je gemak te stellen ( en soms uit te dagen) in een veilige en vertrouwde setting waardoor je zelf makkelijk en vrijuit kunt praten.   Voor mij was zijn coaching een openbaring , een enorme opluchting maar vooral een hele belangrijke stap naar de toekomst.

 

In januari 2019 ga ik met veel plezier starten aan een opleiding voor Secure Base Coachen (School voor Transitie) en heb hier ontzettend veel zin in. Deze opleiding komt voort uit de gesprekken met Patrick en voor het eerst heb ik het gevoel dat ik mijn hart aan het volgen ben, heerlijk!

Willem

Ondernemer

Het loopbaantraject was zinnig, nuttig, leerzaam, verhelderend, perspectief openend, uitdagend en nu .. 'strijdbaar' en vol goede zin om het nieuwe jaar in te gaan!

Ervaringen

Amy

Arbeidsbemiddelaar

Sommige mensen hebben het gewoon. Het vermogen om levens daadwerkelijk te veranderen. Om mensen te laten groeien, vertrouwen en handvatten te geven. Patrick is zo'n persoon. Enthousiast, empathisch, eerlijk en concreet. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de kans heb gehad om begeleid te worden door Patrick en dus De Loopbaankamer. Het heeft me mede gemaakt tot de persoon die ik nu ben: Een sterkere vrouw met meer zelfkennis en zelfvertrouwen. Dank!!

Gert-Jan

Inkoper

Dank voor het vinden van mijn persoonlijke ik.

Deze stond voor mijn neus, echter als een soort van bedrijfsblindheid, herkende ik hem niet.

Dank ook voor de vele open - en soms ook hele persoonlijke - gesprekken, ik heb ervan genoten. Menig keer heb ik daardoor mijn comfort zone verlaten. Hierdoor heb ik kansen gecreëerd, die ik voorheen had laten liggen.

Wat ik vooral bij je geleerd heb;

Elk einde zorgt voor een nieuw begin.

En je bent zelf diegene die de keuzes maakt, altijd!

Marlies

Leidinggevende paramedici, ziekenhuis

Op het moment dat ik op mijn werk in een verplicht verbetertraject belandde, had ik het gevoel in drijfzand weg te zakken. Ik had dringend hulp nodig. Op advies van derden heb ik contact gezocht met Patrick. Hij heeft mij de veilige omgeving geboden die ik op dat moment nodig had. Bij hem kreeg ik de ruimte om mezelf te zijn. De gesprekken met hem, zijn objectieve kijk op zaken, zijn tips, zijn opdrachten, in combinatie met mijn wil er uit te komen hebben er toe geleid dat het traject nu afgesloten is en ik weer met plezier aan het werk ben. Soms heb je iemand nodig die er voor je is en je verder helpt in een moeilijke periode. Die iemand was Patrick voor mij. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Marjolein

secretarieel/ondernemer

Patrick is een open, betrokken en warme persoonlijkheid. Hij schakelt snel en dat werkt verhelderend. Hij weet je in de juiste richting te sturen als je het zelf even niet meer weet. Hij gooit er op tijd zijn gevoel voor humor in als het je even te zwaar wordt. Hij geeft tips & handvaten mee waar je in de praktijk mee aan de slag kunt. Patrick heeft me zoveel moois gebracht en door hem heb ik mezelf beter leren kennen. Hij weet me te raken en dringt tot me door. Hij zet me ook echt aan het 'werk' met mezelf. Iets wat ik lange tijd uit de weg ben gegaan door er telkens maar voor anderen te willen zijn. Maar ik, ik mag er ook zijn en dat is het mooiste inzicht wat hij me heeft meegegeven.

Patrick Stalpers

Vanuit het geloof dat ieder mens in staat is om zich te ontwikkelen en te groeien, richt ik me met de Loopbaankamer op vraagstukken rondom werk en loopbaan, waarbij persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol vervult. We begeleiden mensen die werkelijk willen veranderen en daarmee betekenis willen geven aan zichzelf en hun doel(en).

 

Ik ben graag inhoudelijk betrokken bij organisaties die zich bevinden in een transitiefase, waarbij er veel verandering speelt en men de verbinding met en tussen medewerkers, leidinggevenden en organisatie wil behouden of verbeteren. Ik coach en train vanuit het secure base gedachtegoed, aan de hand van de thema’s van de Transitiecirkel. Meer informatie over ‘wie ik ben’ en wat ik hier voor mens en organisatie in wil betekenen, vind je op: www.patrickstalpers.nl

Carin van Oekel

Carin van Oekel is het gezicht achter bytriggerz en is trainer, coach en sparringpartner voor mens & organisatie. Ze triggert en reikt handvatten aan waarmee veranderingen op gang gebracht worden. Door een oprecht betrokken houding en scherpe blik wordt snel duidelijk waar de schoen wringt en wat de oplossing is. Carin is specialist in het leren ruimte maken voor het aan de orde stellen van lastige of kwetsbare zaken. Ze leert u anders kijken naar vastgeroeste patronen of bekend gedrag. En met opgedane kennis en inzichten kunnen zaken anders aangepakt worden en nieuwe keuzes gemaakt worden. Zowel thuis als op het werk.

bytriggerz.NL

Team

Esther de Beer

Esther de Beer is ruim twintig jaar werkzaam als docent International Eventmanagement en studiecoach aan de NHTV in Breda. Daarnaast heeft zij haar eigen bedrijf: Esther de Beer studie- & loopbaancoaching. Haar passie is jongeren en young professionals te begeleiden bij vraagstukken op het gebied van studie en werk, én een bijdrage te leveren aan persoonlijke ontwikkeling. Haar overtuiging is: ‘Je bent succesvoller als je je talenten bewust inzet’. Jonge mensen treffen in Esther een warme persoonlijkheid, oprechte interesse, positiviteit en een deskundig klankbord op het terrein van studie en werk.

ESTHERDEBEERCOACHING.NL

Corinne Vermeulen

Corinne Vermeulen is coach en arbeidsdeskundige. Zij coacht mensen die in de terugkeer naar werk ook ‘innerlijk werk’ te doen hebben. In de praktijk van re-integratie is daarvoor vaak weinig aandacht. Door haar jarenlange arbeidsdeskundige ervaring raakte zij ervan overtuigd dat hierin juist een belangrijke sleutel ligt van een succesvolle werkhervatting. Haar coaching kenmerkt zich door het werken met het rationele denken en de intuïtie van mensen. Door die twee te combineren benut een mens zijn volle potentie om het gewenste doel te bereiken. Diepgaand en praktisch tegelijk.

 

VERMEULENVERZUIMADVIES.NL

Sabine van Baal

Sabine van Baal is een deskundig en ervaren loopbaanadviseur met een transpersoonlijke invalshoek. Zij weet als geen ander aan te sluiten op de behoeften en verlangens van cliënten en werkt vanuit de overtuiging dat alles dat je aandacht geeft, groeit. Inspirerend, motiverend en werkend van binnen naar buiten, levert dat behalve focus en praktisch werken ook daadwerkelijk resultaat op. Daarnaast is Sabine de trainer van de LinkedIn-workshops bij de Loopbaankamer.

WEDERWIJS.NL

Partners

Contact

Neem contact op

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

ADRES & CONTACT

Patrick Stalpers

06 - 46 32 14 49

patrick@loopbaankamer.nl

 

Hilvaria Studio's

Goirlesedijk 12b

5081 ND Hilvarenbeek

www.hilvariastudios.nl

 

 

Copyright © 2019 l Loopbaankamer | Alle rechten voorbehouden.