NIEUWE INZICHTEN

Bij een veranderende wind, de stand van de zeilen durven aanpassen … vertrouwen op wie je bent, wat je (al) kunt en wat je wilt.

‘‘

 • Inzicht in je eigen kwaliteiten
 • Zicht op drijfveren en hoe deze zich verhouden tot jouw loopbaankeuzes
 • Zicht op eigen thema’s ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling
 • Ervaren van het eigen verlangen en groei in persoonlijke ontwikkeling
 • Inzicht in mogelijkheden en functierichtingen op de arbeidsmarkt
 • Inzicht in interventies die je helpen jouw doel te bereiken
 • Meer focus en zelfvertrouwen

Met nieuwe inzichten en je doel voor ogen, het roer in handen nemen en krachtig de (nieuwe) koers uitzetten!

‘‘

 • Outplacement

  Soms dwingen de omstandigheden je om afscheid te nemen van je werkgever en op zoek te gaan naar ander werk. Wanneer je de periode bij je werkgever voor jezelf goed afsluit, kun je weer vooruitkijken en nieuwe perspectieven openen.

   

  De loopbaankamer biedt hiervoor een goed outplacementtraject op maat. Je kunt kiezen uit diverse thema’s:

   

  • Afscheid
  • Persoonlijke analyse en onderzoek
  • Arbeidsmarkt- en joboriëntatie
  • Jobmarketing: (sociale) netwerken en solliciteren
  • Loopbaanadvies
  • Coaching
 • Reïntegratie (2e spoor)

  Soms is het afscheid van je werkgever onvermijdelijk, bijvoorbeeld door langdurige ziekte, structurele klachten of uitval. In het tweede ziektejaar krijg je dan een arbeidsdeskundig onderzoek, waarna je vaak een re-integratietraject tweede spoor ingaat. Het doel hiervan is een baan te vinden in een nieuwe werkomgeving.

   

  Dit traject houdt rekening met de ontstane beperking(en) en legt tegelijkertijd de focus op datgene wat nog wel kan. Het biedt de medewerker een stevige dosis begeleiding, waarin een combinatie van loopbaanadvies, coaching en training wordt aangeboden. De volgende thema’s komen aan bod:

   

  • Kaders Wet Poortwachter
  • Afscheid & afbouw van (tijdelijk) werk
  • Persoonlijke analyse en onderzoek
  • Arbeidsmarkt- en functie-oriëntatie
  • Jobmarketing: netwerken en solliciteren
  • Onderzoek naar detacheringsmogelijkheden
  • Onderzoek naar opleidingsmogelijkheden
  • Netwerkinschakeling & -bemiddeling
 • Loopbaan coaching

  Stagnatie in de loopbaan of in de persoonlijke groei vormt een potentieel risico voor zowel werknemer als werkgever. Vertrek of uitval liggen op de loer door verzuim of disfunctioneren. Beide uitwegen vormen mogelijk een flinke kostenpost en zijn te voorkomen.

   

  De Loopbaankamer zet in eerste instantie speciale loopbaanonderzoeksinstrumenten in. Deze bieden zicht op de persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en interesses. Vervolgens bieden persoonlijke gesprekken zicht op (werk)gedrag, patronen en (belemmerende) overtuigingen. Tot slot doorbreken we patronen door middel van coaching en ervaringsoefeningen. Uiteindelijk ontstaat daardoor beter zicht op de persoonlijke ontwikkelingstaak.

   

  Het doel is dat een medewerker zelf in beweging komt en opnieuw koers uitzet. In gesprek met de organisatie wordt duidelijk waar een medewerker naartoe wil, of dat (op termijn) haalbaar is en of opleiding, training of coaching nodig is om het gestelde loopbaandoel te bereiken. Dat doel kan uiteindelijk binnen of buiten de organisatie liggen.

   

 • Jobcoaching

  Soms is het zinvol om een jobcoachtraject in te zetten met een werknemer. Dit kan zijn om verschillende redenen: uitval voorkomen, het werkvermogen verbeteren, de werknemer beter laten functioneren (in huidige of toekomstige functie) of de werknemer beter ‘laten landen’ in zijn nieuwe werkomgeving.

   

  Deze methodiek wordt ingezet bij behoefte aan persoonlijke en intensieve begeleiding van een werknemer op zijn persoonlijke functioneren. Voorwaarde is dat de werknemer zich bewust is van zijn ontwikkelpunten en hieraan wil werken. Het doel is om te bepalen welke aspecten bij het uitvoeren van de functie een belemmering vormen of voor verbetering vatbaar zijn.

   

  Verder werken we in dit traject samen met de werknemer aan zijn thema’s. Dat doen we met behulp van advies- en coachinggesprekken. Een persoonlijkheidsonderzoek is ook onderdeel van de methodiek. Het doel is gedragsverandering in de werksituatie, waardoor de werknemer beter gaat functioneren en een grotere arbeidstevredenheid, dan wel meer rust en vertrouwen, ervaart.

   

MENS EN RESULTAAT

GERICHT

De Loopbaankamer is samen met haar partners in staat om snel en efficiënt in te spelen op vragen vanuit de markt.

 

Centraal staan hierbij: het bieden van deskundige dienstverlening, heldere communicatie richting opdrachtgevers en cliënten, en daarbinnen persoonlijk en resultaatgericht werken. We zeggen wat we gaan doen en we doen wat we zeggen.

 

PERSOONLIJKE

EN PROFESSIONELE

ONTWIKKELING

We beginnen met een vrijblijvende kennismaking. Bij wederzijds vertrouwen in de samenwerking, leggen we de hulpvraag, de activiteiten en de doelstelling vast in een opdrachtbevestiging. Een helder contract is altijd het startpunt van de begeleiding.

 

Tijdens de begeleiding maken we gebruik van loopbaanonderzoeksinstrumenten. Die zetten we in als hulpmiddel. Geen ellenlange verslagen, maar praktische rapportages die cliënten concrete handvatten bieden in de zoektocht naar zelfinzicht en bewustwording. We zetten ook thuisopdrachten in. Die geven inzicht en stimuleren tot positieve actie.

 

Bijna al onze trajecten bieden standaard een arbeidsmarkt- en competentieprofiel dat daadwerkelijk passende functierichting(en) geeft op de arbeidsmarkt. Doelstelling: een nieuwe werkomgeving vinden die werkplezier, energie en voldoening geeft en/of nieuwe stappen zetten betreffende persoonlijke of professionele ontwikkeling (gedrag).

 

In onze samenwerking vinden we de volgende kernwaarden belangrijk: mensgerichtheid, respectvol handelen, integriteit, verbinding brengen, inspireren en resultaatgerichtheid.

 

Vormt persoonlijke of professionele ontwikkeling (gedragsverandering) een onderdeel van het traject? Dan maken we dankbaar gebruik van het gedachtegoed en ervaringsoefeningen uit: Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA), Systemisch Werk en provocatief coachen.

 

PERSOONLIJKE

BEGELEIDING

Bij de Loopbaankamer maak je zelf de keuze voor een vaste loopbaanadviseur. Hij of zij geeft je gedurende het hele traject een-op-een-begeleiding.

 

Al onze loopbaanadviseurs zijn ervaren en zelfstandig werkend professionals, ieder met een eigen specialisme op de aangeboden dienstverlening of op persoonlijke ontwikkelthema’s. Wij noemen ze graag onze partners.

 

Je kunt ook een (aanvullende) training volgen op het gebied van kennis, vaardigheden of loopbaanontwikkeling. Zo bieden we oplossingen voor iedere vraag of behoefte en voor elk budget.

 

Publicatie

Project Feedback Delicia

Download (pdf)

VOOR WIE

EN WANNEER

Je wilt of moet nu echt iets anders gaan doen, maar wat? En hoe pak je het aan? In het werk en/of leven is het soms lastig om op eigen kracht nieuwe keuzes te maken of te werken aan gedragsverandering.

 

De Loopbaankamer biedt je op deze momenten van onrust en onzekerheid de gewenste begeleiding. Wij helpen je inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten en te bouwen aan je zelfvertrouwen. Zo maken we samen een vertaalslag naar jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

 

We coachen je ook bij je persoonlijke ontwikkeling en verandering naar gewenst gedrag. Bijvoorbeeld wanneer je vertrouwde gedrag het door jou gewenste resultaat in je (nieuwe) werk belemmert.

 

De Loopbaankamer biedt persoonlijke begeleiding in de vorm van loopbaancoaching, (job)coaching, re-integratie en outplacement. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

ADVIES

TRAINING

COACHING

Carin van Oekel

Carin van Oekel is het gezicht achter bytriggerz en is trainer, coach en sparringpartner voor mens & organisatie. Ze triggert en reikt handvatten aan waarmee veranderingen op gang gebracht worden. Door een oprecht betrokken houding en scherpe blik wordt snel duidelijk waar de schoen wringt en wat de oplossing is. Carin is specialist in het leren ruimte maken voor het aan de orde stellen van lastige of kwetsbare zaken. Ze leert u anders kijken naar vastgeroeste patronen of bekend gedrag. En met opgedane kennis en inzichten kunnen zaken anders aangepakt worden en nieuwe keuzes gemaakt worden. Zowel thuis als op het werk.

bytriggerz.nl

Simone Appeldoorn

Simone Appeldoorn werkte jarenlang in het familiebedrijf als HR Manager en startte in 2014 haar eigen bedrijf: Keesmanagement, regie bij verzuim. Zij begeleidt MKB-bedrijven bij verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid van medewerkers, met als doel de schadelast te beperken en een vlotte terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces te bewerkstelligen. Keesmanagement biedt de helpende hand als procesbegeleider bij de wirwar van wettelijke kaders en bij gespreksvoering met de zieke werknemer.

 

keesmanagement.com

Corinne Vermeulen

Corinne Vermeulen is coach en arbeidsdeskundige. Zij coacht mensen die in de terugkeer naar werk ook ‘innerlijk werk’ te doen hebben. In de praktijk van re-integratie is daarvoor vaak weinig aandacht. Door haar jarenlange arbeidsdeskundige ervaring raakte zij ervan overtuigd dat hierin juist een belangrijke sleutel ligt van een succesvolle werkhervatting. Haar coaching kenmerkt zich door het werken met het rationele denken en de intuïtie van mensen. Door die twee te combineren benut een mens zijn volle potentie om het gewenste doel te bereiken. Diepgaand en praktisch tegelijk.

 

vermeulenverzuimadvies.nl

Esther de Beer

Esther de Beer is ruim twintig jaar werkzaam als docent International Eventmanagement en studiecoach aan de NHTV in Breda. Daarnaast heeft zij haar eigen bedrijf: Esther de Beer studie- & loopbaancoaching. Haar passie is jongeren en young professionals te begeleiden bij vraagstukken op het gebied van studie en werk, én een bijdrage te leveren aan persoonlijke ontwikkeling. Haar overtuiging is: ‘Je bent succesvoller als je je talenten bewust inzet’. Jonge mensen treffen in Esther een warme persoonlijkheid, oprechte interesse, positiviteit en een deskundig klankbord op het terrein van studie en werk.

estherdebeercoaching.nl

HRM101

HRM101 is gespecialiseerd in personele zaken in het MKB. Het bedrijf ondersteunt ondernemers bij het in dienst hebben van medewerkers. Op basis van een gedegen risico-inventarisatie en een plan van aanpak kan een bedrijf verbeterslagen maken om kansen te benutten en risico’s te beheersen. Daarnaast zijn het vergroten van de effectiviteit en hogere medewerkerstevredenheid belangrijke pijlers. HRM101 biedt hiervoor diverse modules aan op het gebied van HRM.

hrm101.nl

Ralph Kolen

Ralph Kolen is dagvoorzitter, trainer en theatermaker arbeidsmarktmobiliteit. Sinds 2015 toert hij met groot succes door het land met zijn theatershow 'Stop met solliciteren, ga werken'. Daarnaast is hij binnen zijn bedrijf Collegia actief als trainer gespreksvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling voor uiteenlopende organisaties die in transitie verkeren. Op dit gebied werkt de Loopbaankamer intensief met Ralph samen.

collegia.nl

Sabine van Baal

Sabine van Baal is een deskundig en ervaren loopbaanadviseur met een transpersoonlijke invalshoek. Zij weet als geen ander aan te sluiten op de behoeften en verlangens van cliënten en werkt vanuit de overtuiging dat alles dat je aandacht geeft, groeit. Inspirerend, motiverend en werkend van binnen naar buiten, levert dat behalve focus en praktisch werken ook daadwerkelijk resultaat op. Daarnaast is Sabine de trainer van de LinkedIn-workshops bij de Loopbaankamer.

wederwijs.nl

EEN VEILIGE HAVEN

Een plek waar aandacht is voor jouw verhaal, behoefte, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. Dat is de Loopbaankamer.

 

Onze visie is dat ieder mens kan groeien in werk. Wij geloven dat een betrouwbare en deskundige gids daarbij een welkome ondersteuning is. Een gids die het terrein kent en zelf ook het (spannende) pad heeft bewandeld.

 

Wij helpen je bewustwording te creëren, inzichten op te doen en in beweging te komen, om zo jezelf verder te ontwikkelen in de gewenste richting van jouw loopbaan. We werken motiverend, inspirerend, confronterend, respectvol en integer in de aandacht voor onze cliënten en opdrachtgevers.

 

Voel je welkom op een plek waar jij de regie hebt en .. waar een beweging ontstaat die resultaat oplevert. Altijd.

 

 

Hartelijke groet,

 

Patrick Stalpers

De Loopbaankamer is aangesloten bij de beroepsvereniging NOLOC, de vaste medewerkers zijn gecertificeerde loopbaanprofessionals. Wij onderschrijven de door NOLOC gehanteerde gedragsregels. Tevens zijn wij in het bezit van het ‘Blik op werk keurmerk’. De Loopbaankamer hanteert een privacy- evenals een klachtenreglement. De inhoud van deze reglementen en de wijze waarop hiervan gebruik gemaakt kan worden zijn hieronder  te downloaden.

 Keurmerk, gedragscode en reglementen

De Loopbaankamer begeleidt mensen en organisaties die te maken krijgen met veranderingen en nieuwe keuzes in werk. Dat kan zijn vanuit een persoonlijke behoefte om te veranderen óf vanuit een gedwongen afscheid.

 

U bent misschien wel toe aan een nieuwe stap in uw persoonlijke of professionele ontwikkeling. Of u wilt uw organisatie, leidinggevenden of medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen.

Bekijk dan wat de Loopbaankamer voor u kan betekenen. Maak een keuze uit het menu of ga op reis met het  kompas

ERVARINGEN

CONTACT

BEGELEIDING

WELKOM

VOOR WIE

WERKWIJZE

 

PROJECTEN

HET DOEL

PARTNERS

Keurmerk, gedragscode en reglementen

Contactformulier

Loopbaankamer

Businesscenter The Hub

Dr. Hub van Doorneweg 81

5026 RB Tilburg

kvk nr. 64941167

btw nr. NL152165836B03

Routebeschrijving

Google maps

Let op! Voor navigatie houdt

'Dr. Hub van Doorneweg 89' aan.

Telefoon en email

Patrick Stalpers

06 - 46 32 14 49

patrick@loopbaankamer.nl

Privacyreglement Loopbaankamer (pdf)

Klachtenreglement Loopbaankamer (pdf)

TERUG NAAR

CONTACT

LOOK AT YOURSELF AFTER WATCHING THIS.mp4

De koers van Ron Blaauw, chefkok

© 2017 Loopbaankamer  | Alle rechten voorbehouden

Gedragscode Noloc (pdf)

BEKIJK PROJECTEN

 • Mobiliteit

  Door ontwikkelingen is doorstroom of uitstroom van uw medewerkers soms gewenst of noodzakelijk. Projecten rondom mobiliteit van medewerkers, waarin het in ‘beweging brengen’ van mensen centraal staat, zijn bij de Loopbaankamer in goede handen. Op basis van uw behoefte, wordt vrijblijvend een analyse en een passend projectvoorstel gemaakt. Denk hierbij aan de inzet van loopbaanadvies, coaching en/of training:

   

  • Reorganisatie en begeleiding bij afscheid van een groep medewerkers
  • Loopbaanadvies: begeleiding en coaching van-werk-naar-werk
  • Loopbaanontwikkelings-/coachingstrajecten rondom duurzame inzetbaarheid (doorstroom)
  • Trainingen of workshops aan leidinggevenden betreffende gesprekstechnieken en persoonlijke ontwikkeling
  • Opzet van een mobiliteitsbureau: procesbegeleiding, supervisie en coaching
  • Inzetbaarheid van adviseurs op interim basis: 3-12 maanden
 • Ziekte en verzuim

  Schadelastbeperking, terugdringing van verzuim en duurzame inzetbaarheid van uw medewerker(s) staan vaak centraal bij projecten rondom ziekte en verzuim. Binnen onze visie en werkwijze ligt een belangrijk accent op medewerkerstevredenheid- en motivatie. We werken op dit terrein samen met onze professionele partners op het gebied van casemanagement, arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratie eerste en tweede spoor. Hierbij kunt u denken aan:

   

  • Advies bij casemanagement: kennis en toepassing van Wet Poortwachter
  • Procesbegeleiding: afstemming met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en UWV
  • Begeleiding bij re-integratie eerste spoor
  • Begeleiding bij re-integratie tweede spoor
  • Trainingen of workshops aan leidinggevenden (gespreksvaardigheden)

   

Opdrachtgevers

NAAR PROJECTEN

TERUG NAAR

WERKWIJZE

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

TRAININGEN 2017 - 2018